Contact

Oberflächen- & Elektrotechnik Scheigenpflug GmbH
An der Hebemärchte 20
04316 Leipzig
P +49 341 24586-40
F +49 341 24586-49
info@otescheigenpflug.de


contact persons

Falk Hiltner

head of sales/maintenance
P +49 341 24586-42
M +49 171 3154197
Falk.Hiltner@otescheigenpflug.de

Jacqueline Becher

sales/management
P +49 341 24586-44
M +49 151 51535144
J.Becher@otescheigenpflug.de

Dirk Scheigenpflug

head of electrical engineering
P +49 341 24586-43
M +49 171 6590432
Dirk.Scheigenpflug@otescheigenpflug.de

Sven Zietz

electrical engineering
P +49 341 24586-40
M +49 160 5867958
Sven.Zietz@otescheigenpflug.de

Thomas Becher

head of plastic engineering
P +49 341 24586-47
M +49 160 8423752
Thomas.Becher@otescheigenpflug.de

Frank Maciejeski

plastic engineering
P +49 341 24586-40
M +49 175 5988342
Frank.Maciejeski@otescheigenpflug.de